Image
ff
Image
sd
Mamy wysokie standardy!

Mierzymy wysoko

Szacunek jest podstawą wszystkiego, co robimy. Wspólnie tworzymy firmę, w której ludzie chcą pracować, rozwijać się i odnosić sukcesy – a to coś, z czego wszyscy możemy być dumni!

Dążymy do tego, aby stać się najchętniej wybieranym przez klientów na świecie miejscem codziennych zakupów produktów sklepowych i paliwa. Działamy z dumą, zawsze postępując właściwie wobec nas samych, członków zespołu i partnerów, a także wobec naszych klientów.

Image
hjj

Przejrzysty proces przetargowy

U podstaw naszych procesów przetargowych leżą wartości, które gwarantują podmiotom uczestniczącym przejrzystość, równe traktowanie oraz szeroko rozumiane prawo do aktywnego uczestnictwa na różnych etapach. Dbamy o jasne, jednoznaczne i zrozumiałe warunki oraz uczciwą konkurencję. Wierzymy, że tylko partnerskie podejście gwarantuje wybór najlepszej oferty i przyszłą owocną współpracę.

Image
jk

Partnerzy handlowi i dostawcy

Wierzymy, że odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest integralną częścią codziennego życia w każdej firmie. Chcemy pracować z partnerami i dostawcami, którzy rozumieją takie wyzwania. Dlatego do współpracy wybieramy firmy, które oprócz dostarczania wysokiej jakości usług i produktów, prowadzą transparentny biznes.

Przed rozpoczęciem, a także w trakcie każdej współpracy, upewniamy się, że dostawca wdrożył i przestrzega zasad bezpieczeństwa, prowadzi regularne audyty i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. W naszym imieniu certyfikowani audytorzy sprawdzają bezpieczeństwo żywności oraz wszystkie elementy prowadzenia biznesu w duchu odpowiedzialności społecznej.

Image
sdd

Kodeks postępowania etycznego

Aby spełniać wysokie standardy, stworzyliśmy Kodeks Etyczny, który pomaga nam podejmować właściwe decyzje i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jasno określa, czego oczekujemy od siebie nawzajem i od naszych kontrahentów, w jaki sposób prowadzimy działalność oraz jak się komunikujemy.

Polityka Jasnych Zasad przypomina o naszym zobowiązaniu do tworzenia przyjaznego środowiska dla naszych kolegów i naszych klientów.

Image
ddd

Lubimy rozmawiać
 

Uruchomiliśmy również infolinię ACT, czyli ogólnoświatową platformę komunikacyjną, dostępną dla pracowników i klientów w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność. Oferuje ona możliwość anonimowego informowania o błędach i nieprawidłowościach oraz zgłaszania tematów związanych z etyką.