Image
ddd
Image
ee
Dbamy o bezpieczeństwo

Wysokie standardy bezpieczeństwa

Zdrowie i życie są najważniejsze, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby należycie je chronić. Stosujemy wysokie standardy bezpieczeństwa, by unikać wypadków przy pracy.
Image
hhh

Polityka Zero Szkód

Zawsze dążymy do zrozumienia ryzyka, aby skutecznie eliminować niebezpieczne zdarzenia i tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Wiemy, że stworzenie i utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa wymaga wiedzy i zaangażowania pracowników, dlatego edukacja i motywacja są dla nas bardzo ważne. 
Nasza załoga i podwykonawcy otrzymują pakiet szkoleń w różnych obszarach bezpieczeństwa, takich jak m.in.:

Image
fff

Bezpieczeństwo pracy

Dzięki wiedzy o potencjalnych zagrożeniach, znajomości właściwej oceny ryzyka oraz sposobach bezpiecznej realizacji prac, jesteśmy w stanie uniknąć wypadków, a nasze zespoły są przygotowane na różne okoliczności.

Image
ggg

Bezpieczeństwo osób i mienia

Praca z ludźmi daje mnóstwo satysfakcji, ale bywa też źródłem ryzyka. Przygotowujemy pracownika do właściwego postępowania w trudnych sytuacjach, bo wiemy, że bezpieczeństwo człowieka jest wartością nadrzędną.

Image
fff

Bezpieczna produkcja żywności

W celu zapewnienia bezpiecznej produkcji żywności współpracujemy tylko z dostawcami, którzy spełniają surowe kryteria naszego procesu kwalifikacyjnego i podlegają regularnym audytom bezpieczeństwa.

Image
eee

Bezpieczna dostawa półproduktów

Zapewnienie bezpiecznych dostaw produktów wymaga profesjonalnego transportu oraz monitoringu łańcucha chłodniczego. Te procesy realizują profesjonalne firmy, które starannie wybieramy w procesie przetargowym. Pracujemy tylko z najlepszymi!

Image
hh

Bezpieczna sprzedaż potraw na stacji

To domena naszych pracowników! Bardzo czytelne procedury postępowania z żywnością oraz szkolenia gwarantują, że serwujemy klientom tylko bezpieczne produkty. Cały proces jest pod kontrolą zewnętrznych audytorów, którzy sprawdzają przestrzeganie rygorystycznych procedur. W trosce o zdrowie naszych klientów regularnie wykonujemy badania mikrobiologiczne produkowanych na stacjach potraw.

Image
hh

System Bezpieczeństwa Żywności

Naszą ambicją jest, aby wszystkie stacje Circle K były dobrze znane z bezpiecznych produktów żywnościowych najwyższej jakości, dlatego nigdy nie pozwalamy sobie na żadne odstępstwa od restrykcyjnych norm.