Image
HSE
Image
HSE
HSE

Zero szkód

Zdrowie i życie są najważniejsze, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby należycie je chronić. W Circle K wdrażamy politykę HSE, zgodnie z którą stosujemy wysokie standardy bezpieczeństwa, by unikać wypadków przy pracy.

Rozumiemy ryzyko i umiemy nim zarządzać, tworzymy zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, a przede wszystkim eliminujemy niebezpieczne działania. Wiemy, że aby odpowiednio przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania swoich zadań, konieczna jest edukacja. Nasza załoga otrzymuje pakiet szkoleń w różnych obszarach:

bezpieczeństwo pracy: szkolimy z przepisów ppoż. i BHP, regulaminu pracy oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzięki wiedzy o warunkach pracy, zagrożeniach, a także dzięki znajomości oceny ryzyka zawodowego i sposobów bezpiecznego wykonywania pracy, unikamy wypadków, a nasze zespoły są przygotowane na wszystko.

bezpieczeństwo osób i mienia: praca z ludźmi daje dużo przyjemności, ale bywa też źródłem ryzyka. Przygotowujemy pracownika do właściwego postępowania w trudnych sytuacjach, bo wiemy, że bezpieczeństwo człowieka jest wartością nadrzędną.

bezpieczeństwo żywności: odpowiednie warunki przechowywania i przygotowania żywności oraz utrzymanie czystości i higieny są dla nas kluczowe. Naszą ambicją jest, aby wszystkie stacje Circle K były dobrze znane z bezpiecznych produktów żywnościowych najwyższej jakości, dlatego nigdy nie pozwalamy sobie na żadne odstępstwa od naszych własnych restrykcyjnych norm. Szkolimy pracowników z zasad higieny i przygotowywania produktów, wdrażamy dobre praktyki w utrzymywaniu czystości i zarządzamy procesem na wszystkich etapach, od wyboru najlepszych producentów, przez dostawę, właściwe przechowywanie, przygotowanie, aż po ekspozycję produktów na stacji. Przestrzegamy światowych systemów kontroli:

System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli),

Badania laboratoryjne żywności – w celu utrzymania najwyższej jakości produktów,

Audyty HACCP – system sprawdzania i utrzymania wysokiej jakości pracy z żywnością.

Image
Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy

Zapobiegamy wypadkom i tworzymy bezpieczne środowisko pracy.

Image
Bezpieczeństwo osób i mienia

Bezpieczeństwo osób i mienia

Dbamy o stabilne warunki i mądrze zarządzamy ryzykiem.

Image
Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

Spełniamy światowe standardy, codziennie dbając o najwyższą jakość naszych produktów.