Image
ff
Image
ddd
Wspieramy różnorodność

Budujemy przyjazne miejsce pracy

Staramy się stworzyć wszystkim pracownikom warunki gwarantujące równe traktowanie i wolne od wykluczeń. Wspólnymi siłami tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym traktujemy się z troską i szacunkiem.

Od wspólnych warsztatów i organizowania wydarzeń, po Kodeks Etyczny i jasne zasady. Działamy na wiele sposobów, aby wspólnie budować środowisko, w którym każdy czuje się dobrze i bezpiecznie.

Image
t

Mamy to w naturze

Kulturę naszej organizacji budujemy wspólnie! Umacniamy ją poprzez organizację wydarzeń i spotkań oraz interakcje oparte o otwarty dialog. Zachęcamy pracowników, by udzielali informacji zwrotnej, zgłaszali tematy etyczne i ewentualne nieprawidłowości.

Image
vv

Zasady tworzymy razem

Tworzymy takie warunki, które umożliwiają rozwój w obszarze zawodowym i osobistym. Równość szans i płci oraz otwartość na inne kultury i poglądy są na stałe wpisane w nasze wartości i model zarządzania, a idee szacunku i tolerancji dla innych promujemy wśród wszystkich naszych pracowników.

Image
vv

Promujemy postawy

By promować postawę poszanowania różnorodności, stworzyliśmy Kodeks Etyczny i Politykę Jasnych Zasad – przewodnik, który pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji i radzeniu sobie z potencjalnie trudnymi sytuacjami. Takie same standardy etyki zawodowej wprowadzamy zarówno w kontaktach z pracownikami, jak i partnerami biznesowymi. Szukamy w organizacji dobrych przykładów i praktyk. Angażujemy się w wiele wydarzeń, umacniając w naszych pracownikach poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.