Image
fff
Image
d
SZANUJEMY ŚRODOWISKO

Bezpiecznie i odpowiedzialnie!

Wysokie standardy? Mamy i dbamy! Dotyczą nie tylko naszych paliw, ale przede wszystkim ograniczania wpływu na środowisko naturalne.

Co kryje stacja? To nie tylko dystrybutory i paliwo, ale potężna infrastruktura techniczna:

  • podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, w tym również LPG,
  • instalacje technologiczne w postaci rurociągów zlewowych i ssawnych,
  • instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne.

Wszystkie te elementy pracują w środowisku związanym z dużym stopniem zagrożenia pożarowego, wybuchowego oraz toksykologicznego (wynika to z niebezpiecznych właściwości produktów naftowych). To przekłada się na bardzo intensywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Dlatego robimy wszystko, aby zminimalizować ten efekt!

Image
gg

Zabezpieczony teren stacji
 

Instalacje kanalizacyjne chronią przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Wody z kanalizacji deszczowej terenu stacji oraz ścieki z myjni samochodowych odprowadzamy do separatorów, umożliwiając w ten sposób bezpieczną gospodarkę ściekową na terenie stacji.

Image
hj

Zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami paliwa

Na wszystkich stacjach stosujemy systemy kontroli stanów magazynowych zbiorników oraz kontroli wycieków, które spełniają wymagania krajowych i międzynarodowych norm.

Specjalne czujniki, ukryte w przestrzeniach między powłokami zbiorników dwupłaszczowych oraz w studzienkach, nieustannie monitorują sprawność instalacji paliwowych i alarmują personel stacji w przypadku nieprawidłowości. Podjęcie natychmiastowej reakcji ma kolosalne znaczenie! W ten sposób skutecznie chronimy środowisko przed zanieczyszczeniem.

Image
hh

Zamknięty system – ograniczenie emisji do powietrza

Stacja paliw ma trzy główne zadania: przyjmujemy paliwa z autocystern do zbiorników, magazynujemy je na stacji i wydajemy prosto do zbiorników waszych samochodów.
Aby ograniczyć emisję związaną z przeładunkiem paliw, nasze stacje pracują w systemie pełnej hermetyzacji instalacji. Oznacza to, że zarówno w trakcie przyjmowania paliwa do zbiorników, jak i wydawania paliwa do baków samochodowych, następuje równoczesne odsysanie oparów. Dzięki temu nie wpuszczamy ich do atmosfery.

Image
sd

Kontrola zużycia energii elektrycznej i wody

Wiemy, jak spalanie paliw wpływa na zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne, dlatego od lat prowadzimy aktywną politykę kontroli i redukcji zużycia energii. Na wszystkich stacjach stosujemy oświetlenie LED i korzystamy z urządzeń, które zapobiegają przekroczeniom zużycia energii przyłączeniowej.

Pracujemy także nad zastosowaniem fotowoltaiki i wymianą energochłonnych urządzeń (takich jak klimatyzatory czy urządzenia chłodnicze) na nowoczesne i bardziej energooszczędne. Planujemy wymianę szklanych witryn w budynkach stacji na nowe, aby zmniejszyć zużycie energii cieplnej.

Nie zapominamy o wodzie! Aby ograniczyć jej zużycie, do tej pory wdrożyliśmy zamknięty obieg wody w myjniach automatycznych oraz montaż ekobaterii w toaletach, z ekoprzyciskiem, perlatorem lub sterowanych fotokomórką. Magazynujemy także deszczówkę, którą później wykorzystujemy na stacji.

Image
game

Gospodarka odpadami
 

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami to jedna z podstaw w walce o zdrowsze środowisko. Wszystkie stacje Circle K są objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów – na terenie każdej z nich znajdują się pojemniki do segregacji, które pozwalają na dalsze przetwarzanie surowców. Oznacza to nie tylko opakowania po dostawach produktów, lecz także odpady żywnościowe związane z produkcją potraw oraz odpady płynne z myjni i separatorów. Obok recyklingu istniejących materiałów równie ważne jest także systematyczne ograniczanie ich ilości – dlatego we współpracy z naszymi dostawcami intensywnie pracujemy nad zmniejszaniem liczby opakowań, co znacząco redukuje ilość odpadów.