Image
Rozwiązania i technologie
Rozwiązania i technologie

Nasze priorytety

Ochrona środowiska to zasadniczy cel, jaki stawia sobie nasza firma przy projektowaniu, budowie i eksploatacji stacji paliw.

Stosujemy nowoczesne rozwiązania, w maksymalny sposób zabezpieczające środowisko naturalne (grunt, wodę, powietrze). Nasze stacje paliw są zazwyczaj otoczone drobnymi formami architektonicznymi i zielenią.

Poznaj rozwiązania, które stosujemy!

Image
Wyprofilowany teren

Wyprofilowany teren

Cały teren stacji (a szczególnie ten pod stanowiskami tankowania) jest wyprofilowany tak, że ewentualne resztki rozlanego paliwa spływają do studzienek połączonych z separatorami ropopochodnych. Stamtąd oczyszczone ścieki spływają do kanalizacji.

Image
Separatory

Separatory

Stosujemy je, aby uniemożliwić dostawanie się nieczyszczonych wód opadowych, odpływających z terenu stacji oraz myjni samochodowej, do kanalizacji lub bezpośrednio do gruntu.

Image
Dwuściankowe zbiorniki

Dwuściankowe zbiorniki

Wspólnie z elektronicznym monitoringiem wycieków mają za zadanie zabezpieczać grunt i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.

Image
Zamknięty system

Zamknięty system

...odsysania oparów i wahadło gazowe. Aby zapobiec zanieczyszczaniu atmosfery oparami paliw, stosujemy dystrybutory z systemem odsysania oraz tzw. wahadło gazowe, które umożliwia zamknięty system powrotu oparów.

Image
Szczelność

Szczelność

Szczelne stanowisko zlewowe zabezpiecza przed ewentualnym rozlaniem paliwa do gruntu. Paliwo jest zlewane do zbiorników, poprzez skrzynię zlewową, gdzie są doprowadzone rury spustowe.

Image
Zawór

Zawór

…przeciwprzepełnieniowy. Pozwala na zabezpieczenie poziomu paliwa w zbiorniku przez automatyczne zablokowanie rury zlewowej.

Image
Zawór

Zawór

Umożliwiają stałą kontrolę czystości wód podziemnych.