Image
kawa
Image
kawa
KAWA Z MOCĄ

Kawa z mocą pomagania

Wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę chcemy pomóc dzieciom i młodzieży, które szukają wsparcia psychologa, w tym trudnym dla wielu osób czasie.

Część środków ze sprzedaży kawy i herbaty przeznaczymy na uruchomienie dodatkowego stanowiska Telefonu Zaufania. 

Od chwili uruchomienia Telefonu Zaufania konsultanci odebrali ponad 1,3 miliona połączeń od dzieci, które szukały pomocy. Dzięki dodatkowym środkom ze sprzedaży kawy na Circle K, Fundacja będzie w stanie pomóc jeszcze większej liczbie dzieci. 

Każda kupiona przez Ciebie kawa na Circle K to pomoc dla najmłodszych ❤ 

Image
kawa

Circle K aktywnie angażuje się w różne inicjatywy społeczne, których celem jest pomaganie najsłabszym i osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Trwająca pandemia to okres, w którym wiele osób potrzebuje wsparcia. Dbając o zdrowie psychiczne najmłodszych w tym trudnym czasie, postanowiliśmy działać. 

Razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiliśmy dodatkowe stanowisko Telefonu Zaufania 116 111, na które mogą dzwonić dzieci i młodzież, potrzebujące pomocy psychologicznej. Circle K przekaże na ten cel część zysku ze sprzedaży kaw na swoich stacjach 

Dzięki temu ufundowanych zostanie wiele godzin realnej pomocy najmłodszym, dla których okres pandemii i ograniczeń z nią związanych, takich jak zdalny tryb nauki, spędzanie wielu godzin w domu czy ograniczony kontakt z rówieśnikami, jest szczególnie ciężki i nie pozostaje bez wpływu na stan psychiczny.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi Telefon Zaufania 116 111 od 12 lat. Dzieci dzwonią na niego w dramatycznych dla siebie momentach, gdy nie widzą sensu życia lub nie mogą znieść samotności. Czasem są tak skupione na swoich problemach, że nie zauważają nic wokół, nie rozmawiają nawet z rodzicami, ponieważ myślą, że mają oni już wystarczająco dużo własnych problemów. Wielokrotnie, aż do ostatniej chwili dzieci udają, że wszystko jest w porządku. Nawet jeśli relacja rodziców z dzieckiem jest bliska, są sytuacje, w których dzieciom łatwiej jest rozmawiać o problemach z nieznajomymi. Na tę potrzebę odpowiada Telefonu Zaufania 116 111, z którego od momentu powstania konsultanci odebrali ponad 1,3 miliona połączeń od dzieci, które szukały pomocy.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to największa w Polsce organizacja przeciwdziałająca przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Od lat prowadzi bezpłatny Telefon Zaufania 116 111, który odpowiada na pilne potrzeby w systemie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dzieciom w Polsce. Od marca 2020 r. Telefon udziela pomocy przez całą dobę