Image
Billien
Image
Billien
Billien

Billien

1 grudnia 2019 r. w Republice Czeskiej został wprowadzony nowy elektroniczny system poboru opłat za pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Wszystkie stare jednostki pokładowe (Premid) nie są już akceptowane. 

Nowe urządzenie, podobnie jak Premid, obsługiwane jest w systemie pre-paid oraz post-paid. Aby skorzystać z przedpłaty, należy odwiedzić dowolny czeski punkt dystrybucji opłat. 

OBU jest własnością czeskiego operatora, dlatego trzeba również wpłacić kaucję w wysokości 2 468 CZK.

Image
opłaty drogowe