Image
Inne OBU & Winiety
Image
Inne OBU & Winiety
Inne OBU & Winiety

Winiety

Eurowinieta
Eurowinieta jest opłatą za korzystanie z dróg i autostrad pojazdów lub zespołów pojazdów, których masa całkowita przekracza 12 ton.
Systemem Eurowiniet objęte są następujące kraje: Belgia, Dania, Luksemburg, Holandia i Szwecja. Eurowinietę można opłacić za pomocą karty paliwowej Circle K Europe.
Więcej informacji o Eurowinietach na stronie: https://www.eurovignettes.eu/

Winiety w Bułgarii
W Bułgarii korzystanie z autostrad i niektórych dróg głównych, niezależnie od rodzaju pojazdu, jest płatne, a opłaty te można regulować kartą paliwową Circle K Europe. Winiety naklejane są na szybę pojazdów, a nabyć je można przy przejściach granicznych na terenie Bułgarii.
Więcej informacji o winietach w Bułgarii: http://www.dalnicni-znamky.com/pl/

Winiety na Litwie
Na Litwie uiszczanie opłat za korzystanie z płatnych autostrad jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów. Posiadając kartę Circle K Europe, można zakupić winietę na wszystkich stacjach Circle K.
Więcej informacji o winietach na Litwie: http://www.lra.lt

Winiety w Wielkiej Brytanii
1 kwietnia 2014 r. został w Wielkiej Brytanii wprowadzony podatek dla pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton w zależności od typu pojazdu, masy i układu osi. Podatek ten można regulować kartami Circle K Europe w systemie HGV Levy na stronie internetowej: https://www.gov.uk/hgv-levy zarówno po zarejestrowaniu się, jak i i bez rejestracji.
Więcej informacje o podatku w Wielkiej Brytanii: http://www.northgate-ispublicservices.com/uk-hgv-levy.aspx

Winiety na Łotwie
Na Łotwie została wprowadzona nowa opłata (Electronic Vignette). Objęte zostały nią pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz pojazdy, które wykorzystywane są do przewozu drogowego towarów. Za winietę można zapłacić kartą Circle K Europe na stacjach Circle K przy autostradach na Łotwie.
Informacje o zakupie on-line, cenach, sieci drogowej, płatności i regulacji: https://www.lvvignette.eu/

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com
+48 22 255 22 55

Bilien – opłaty drogowe w Czechach

1 grudnia 2019 r. w Republice Czeskiej został wprowadzony nowy elektroniczny system poboru opłat za pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Wszystkie stare jednostki pokładowe (Premid) nie są już akceptowane. 

Nowe urządzenie, podobnie jak Premid, obsługiwane jest w systemie pre-paid oraz post-paid. Aby skorzystać z przedpłaty, należy odwiedzić dowolny czeski punkt dystrybucji opłat. 

OBU jest własnością czeskiego operatora, dlatego trzeba również wpłacić kaucję w wysokości 2 468 CZK.

 

Image
obu

Opłać myto z SkyttelPass w Skandynawii

Circle K posiada w ofercie urządzenie do automatycznego poboru opłat za płatne odcinki dróg i autostrad w Norwegii. W ramach urządzenia OBU (SkyttelPass) użytkownicy korzystają z oznaczonych na zielono pasów ruchu. Używanie urządzeń SkyttelPass zapewnia również korzystne rabaty.

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com
+48 22 255 22 55

Opłać myto z DarsGo w Słowenii

Od 2018 dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony istnieje nowa metoda opłacania myta w Słowenii. Nowy system Dars Go zastąpił wcześniej używane ABC Tag. Za pomocą karty Circle K Europe można dokonać przedpłaty urządzenia Dars Go. Można również powiązać urządzenie z kartą Circle K Routex i używać OBU w trybie post-paid.

Informacje o punktach dystrybucji, mapa dróg płatnych i dane kontaktowe znajdują się tu: https://www.darsgo.si/portal/

Informacje o punktach dystrybucji, mapa dróg płatnych i dane kontaktowe znajdują się tu:

http://www.dars.si/

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com

+48 22 255 22 55

Myto na Słowacji

Od 1 stycznia 2010 r. wszystkie pojazdy silnikowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz wszystkie pojazdy używane do przewozów osób (powyżej 9 osób łącznie z kierowcą) muszą posiadać urządzenie pokładowe bazujące na sygnale GPS. Wysokość opłat uzależniona jest od zastosowania ładunku/pasażerów, masy całkowitej, liczby osi i klasy emisji.

Pre Pay
Urządzenia pokładowe można uzyskać w każdym punkcie dystrybucyjnym na terenie Słowacji bez wcześniejszej rejestracji w systemie. Za pomocą karty Circle K Europe można doładować urządzenie kwotą od 50 do 600 euro za urządzenie. Należy wnieść kaucję zwrotną w wysokości 50 euro (kaucję można opłacić tylko gotówką, kartą płatniczą lub kredytową). Kwota ta jest zwracana klientowi w momencie oddania urządzenia.

Post Pay
Istnieje również możliwość zapłaty za myto z odroczonym terminem za pomocą kart paliwowych Circle K
Europe. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy podpisać umowę w punkcie dystrybucyjnym na Słowacji lub złożyć wniosek o rejestrację za pomocą strony internetowej (podając nr karty paliwowej jako płatnika).

Informacje o punktach dystrybucji, rejestracji i płatnych odcinkach dróg znajdują się na stronie: https://www.emyto.sk

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com
+48 22 255 22 55

Opłać myto z BelToll na Białorusi

Od 1 lipca 2013 r. wszystkie pojazdy silnikowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą uiszczać opłaty za pomocą urządzenia pokładowego OBU za przejazd płatnymi odcinkami dróg i autostrad na Białorusi. BelToll to elektroniczny system poboru opłat (ESP). Jest on oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu (DSRC).

System umożliwia uiszczanie opłaty za przejazd bez konieczności zatrzymywania się w punktach poboru opłat. Nad drogami płatnymi rozmieszczone są bramownice wyposażone w anteny komunikujące się z urządzeniem pokładowym (OBU) zamontowanym na przedniej szybie pojazdu. Za każdym razem gdy pojazd wyposażony w urządzenie pokładowe OBU przejeżdża pod bramownicą, z konta użytkownika zarejestrowanego w systemie BelToll automatycznie pobierana jest opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie, bez potrzeby zmiany pasa, redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się, co zapewnia płynność przejazdu.

Informacje o punktach dystrybucji, mapa dróg płatnych i dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://www.beltoll.by 

Circle K pracuje nad możliwością rozliczania tych płatności za pomocą karty paliwowej Circle K Europe – więcej informacji wkrótce.