Image
Inne OBU & Winiety
Image
Inne OBU & Winiety
Inne OBU & Winiety

Winiety

Eurowinieta
Eurowinieta jest opłatą za korzystanie z dróg i autostrad pojazdów lub zespołów pojazdów, których masa całkowita przekracza 12 ton.
Systemem Eurowiniet objęte są następujące kraje: Belgia, Dania, Luksemburg, Holandia i Szwecja. Eurowinietę można opłacić za pomocą karty paliwowej Circle K Europe.
Więcej informacji o Eurowinietach na stronie: https://www.eurovignettes.eu/

Winiety w Bułgarii
W Bułgarii korzystanie z autostrad i niektórych dróg głównych, niezależnie od rodzaju pojazdu, jest płatne, a opłaty te można regulować kartą paliwową Circle K Europe. Winiety naklejane są na szybę pojazdów, a nabyć je można przy przejściach granicznych na terenie Bułgarii.
Więcej informacji o winietach w Bułgarii: http://www.dalnicni-znamky.com/pl/

Winiety na Litwie
Na Litwie uiszczanie opłat za korzystanie z płatnych autostrad jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów. Posiadając kartę Circle K Europe, można zakupić winietę na wszystkich stacjach Circle K.
Więcej informacji o winietach na Litwie: http://www.lra.lt

Winiety w Wielkiej Brytanii
1 kwietnia 2014 r. został w Wielkiej Brytanii wprowadzony podatek dla pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton w zależności od typu pojazdu, masy i układu osi. Podatek ten można regulować kartami Circle K Europe w systemie HGV Levy na stronie internetowej: https://www.gov.uk/hgv-levy zarówno po zarejestrowaniu się, jak i i bez rejestracji.
Więcej informacje o podatku w Wielkiej Brytanii: http://www.northgate-ispublicservices.com/uk-hgv-levy.aspx

Winiety na Łotwie
Na Łotwie została wprowadzona nowa opłata (Electronic Vignette). Objęte zostały nią pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz pojazdy, które wykorzystywane są do przewozu drogowego towarów. Za winietę można zapłacić kartą Circle K Europe na stacjach Circle K przy autostradach na Łotwie.
Informacje o zakupie on-line, cenach, sieci drogowej, płatności i regulacji: https://www.lvvignette.eu/

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com
+48 22 255 22 55

Opłać myto z AutoPass w Skandynawii.

Circle K posiada w ofercie urządzenie do automatycznego poboru opłat za płatne odcinki dróg i autostrad w Norwegii. W ramach urządzenia OBU (AutoPass) użytkownicy korzystają z oznaczonych na zielono pasów ruchu BroBizz/ AutoBiz/ EasyGo. Urządzenie to może być dodatkowo wykorzystywane w Danii i Szwecji na mostach i promach.

Używanie urządzeń AutoPass zapewnia również korzystne rabaty.

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com
+48 22 255 22 55

Opłać myto z ABC tag w Słowenii

Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony istnieje kilka różnych metod płatności na terenie Słowenii. Myto można opłacać za każdym przejazdem przez punkt poboru opłat kartą kredytową lub gotówką. Za myto można również zapłacić, używając systemu płatności elektronicznych ABC tag.

Za pomocą karty Circle K Europe można dokonać przedpłaty urządzenia ABC tag – dzięki temu zyskuje się zniżki dla określonych kwot doładowania.

Kwota kredytu Zniżka
Od 60 do 210 euro 5%
Od 210 do 400 euro 10%
Od 400 euro w górę 13%

Informacje o punktach dystrybucji, mapa dróg płatnych i dane kontaktowe znajdują się tu: http://www.dars.si/

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com

+48 22 255 22 55

Myto na Słowacji

Od 1 stycznia 2010 r. wszystkie pojazdy silnikowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz wszystkie pojazdy używane do przewozów osób (powyżej 9 osób łącznie z kierowcą) muszą posiadać urządzenie pokładowe bazujące na sygnale GPS. Wysokość opłat uzależniona jest od zastosowania ładunku/pasażerów, masy całkowitej, liczby osi i klasy emisji.

Pre Pay
Urządzenia pokładowe można uzyskać w każdym punkcie dystrybucyjnym na terenie Słowacji bez wcześniejszej rejestracji w systemie. Za pomocą karty Circle K Europe można doładować urządzenie kwotą od 50 do 600 euro za urządzenie. Należy wnieść kaucję zwrotną w wysokości 50 euro (kaucję można opłacić tylko gotówką, kartą płatniczą lub kredytową). Kwota ta jest zwracana klientowi w momencie oddania urządzenia.

Post Pay
Istnieje również możliwość zapłaty za myto z odroczonym terminem za pomocą kart paliwowych Circle K
Europe. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy podpisać umowę w punkcie dystrybucyjnym na Słowacji lub złożyć wniosek o rejestrację za pomocą strony internetowej (podając nr karty paliwowej jako płatnika).

Informacje o punktach dystrybucji, rejestracji i płatnych odcinkach dróg znajdują się na stronie: https://www.emyto.sk

Zainteresowanych tą usługą zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta:
karty@circlekeurope.com
+48 22 255 22 55

Opłać myto z BelToll na Białorusi

Od 1 lipca 2013 r. wszystkie pojazdy silnikowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą uiszczać opłaty za pomocą urządzenia pokładowego OBU za przejazd płatnymi odcinkami dróg i autostrad na Białorusi. BelToll to elektroniczny system poboru opłat (ESP). Jest on oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu (DSRC).

System umożliwia uiszczanie opłaty za przejazd bez konieczności zatrzymywania się w punktach poboru opłat. Nad drogami płatnymi rozmieszczone są bramownice wyposażone w anteny komunikujące się z urządzeniem pokładowym (OBU) zamontowanym na przedniej szybie pojazdu. Za każdym razem gdy pojazd wyposażony w urządzenie pokładowe OBU przejeżdża pod bramownicą, z konta użytkownika zarejestrowanego w systemie BelToll automatycznie pobierana jest opłata za przejazd konkretnym odcinkiem drogi płatnej. Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie, bez potrzeby zmiany pasa, redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się, co zapewnia płynność przejazdu.

Informacje o punktach dystrybucji, mapa dróg płatnych i dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://www.beltoll.by 

Circle K pracuje nad możliwością rozliczania tych płatności za pomocą karty paliwowej Circle K Europe – więcej informacji wkrótce.