Zawarcie umowy na dostawy hurtowe


Umowę na dostawy hurtowe możemy zawrzeć tylko z podmiotem posiadającym osobowość prawną (firmą).

Do realizacji zamówień niezbędne jest przejście audytu bezpieczeństwa dla każdego miejsca rozładunku. Audyt sprawdza między innymi:​

  • Warunki dojazdu cysterny (utwardzona droga, szerokość placu manewrowego i inne) 
  • Infrastrukturę techniczną (dostęp do zbiornika, odpowiednie przyłącze - typ VK50)​

Cena zakupu paliw i inne szczegóły ustalane są indywidualnie z Przedstawicielem Handlowym.

Chęć podjęcia współpracy prosimy zgłaszać na adres paliwa@circlekeurope.com

Czy artykuł był pomocny?:
Didn't find what you were looking for? Check more