Z czego wynikają dodatkowe opłaty na fakturze?


Dodatkowe opłaty na fakturze wynikają z obowiązującego cennika usług będącego częścią umowy podpisanej przez klienta:​

  • Opłata za wydanie karty - pobierana jest na koniec miesiąca, jeśli w danym miesiącu wydana została nowa karta lub duplikat karty.​
  • Opłata za użytkowanie karty – pobierana jest na koniec każdego kwartału dla każdej karty aktywnej. W przypadku zablokowania karty w ciągu kwartału opłata naliczana jest proporcjonalnie do okresu aktywności karty.​
  • Opłata za plik do faktury – pobierana jest na koniec kwartału za generowanie i wysłanie mailem plików do faktury w formie .csv (jeżeli taka funkcjonalność została uruchomiona dla klienta)

Was this helpful: