Jak zmienić adres dostawy hurtowej?​


  • Adres dostawy hurtowej ustalany jest podczas składania zamówienia. 
  • Po złożeniu zamówienia zmiana adresu dla danej dostawy  nie jest możliwa. 

Do klienta mogą być realizowane dostawy w różne lokalizacje pod warunkiem, że każda oddzielnie przeszła audyt bezpieczeństwa czyli zostały zapewnione odpowiednie warunki dojazdu cysterny (utwardzona droga, szerokość placu manewrowego itp.) oraz infrastruktura techniczna spełnia wymagania minimalne - kierowca ma zapewniony dostęp do zbiornika, zbiornik ma odpowiednie przyłącze typ VK50 i podobne.


Was this helpful: