Dlaczego moja karta nie działa?


Przyczyną, dla której karta nie działa, może być:​

  • Zapomniany lub błędny kod PIN​
  • Przekroczony termin płatności faktury​
  • Wykorzystany limit kredytowy przyznany klientowi​
  • Uszkodzona lub zużyta karta​
  • Przekroczony limit transakcyjny ustawiony na karcie​
  • Karta może być ograniczona do zakupów określonych produktów​

​Zaloguj się na Portal Klienta Circle K Polska/Europe lub Easy Card by sprawdzić faktury, limit kredytowy, ograniczenia na kartach lub zamówić nową kartę.


Was this helpful: