Czy limit kredytowy jest odnawialny?


Na wykorzystanie limitu kredytowego składają się wystawione i nieopłacone faktury oraz bieżące transakcje niezafakturowane.

Jeśli limit został wykorzystany należy opłacić faktury. Po zaksięgowaniu wpłaty, limit będzie ponownie dostępny.


Was this helpful: