Informujemy, że na swoich stronach www stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby zwiększyć komfort korzystania z naszych usług i zoptymalizować naszą witrynę.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij cookies, sprawdzić wykaz plików cookies wykorzystywanych w serwisie www.circlek.pl oraz jak zarządzać nimi za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się jakie dane gromadzimy.

Zgadzam się

Formularz E-faktura dla klientów Routex

Poniżej znajduje się formularz "Porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych" dla klientów Routex.

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją "Porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych".


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 86.

Zaznaczając "Akceptuję" przystępuję do "Porozumienia w sprawie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych" pomiędzy moją firmą jako ODBIORCĄ a WYSTAWCAMI faktur elektronicznych: CIRCLE K INTERNATIONAL CARD CENTER AKTIEBOLAG, 118 88 Sztokholm, Sztokholm, Szwecja, VAT: PL5262197147 oraz Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, NIP: 7790001083
1. Działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) niniejszym Odbiorca akceptuje faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
2. E-faktury w formacie PDF, będą udostępniane Odbiorcy na stronie: www.kartypaliwowe.pl Faktury te będą traktowane, jako oryginały. Faktury będą dostępne na ww. stronie przez okres 1 roku od dnia ich udostępnienia.
3. Wymiana danych pomiędzy stroną www.kartypaliwowe.pl , a wewnętrznymi systemami rozliczeniowymi Wystawców dokonywana jest nie częściej niż raz na dobę z uwzględnieniem tylko dni roboczych. Wystawcy oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby wymiana ta była nie rzadziej niż raz na 5 dni roboczych. Wszystkie dane wprowadzane na ww. stronę następują z opóźnieniem wynikającym z zasady wymiany danych.
4. Korekty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF z adresu: efaktura@circlekeurope.com.
5. E-faktury korekty będą przyjmowane tylko z adresu e-mail podanego wyżej i tylko e-faktury korekty przesłane na ten adres będą traktowane, jako oryginały.
6. Duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF z adresu: efaktura@circlekeurope.com.
7. Duplikaty e-faktur będą przyjmowane na adres e-mail wskazany wyżej i tylko duplikaty e-faktur przesłane na ten adres będą traktowane, jako oryginały.
8. W razie zmiany adresu e-mail do odbioru korekt e-faktur oraz duplikatów e-faktur Odbiorca zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Wystawców o nowym adresie.
9. Odbiorca i Wystawcy faktur zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
10. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji), wówczas faktury zostaną przesłane w formie papierowej.
11. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas Wystawcy faktur tracą prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji.
12. Zasady opisane w niniejszym porozumieniu dotyczą faktur wystawionych przez Wystawcę CIRCLE K INTERNATIONAL CARD CENTER AKTIEBOLAG za transakcje dokonywane poza terytorium Polski za pośrednictwem kart Routex, jak również faktur wystawionych przez Wystawcę Circle K Polska Sp. z o.o. za transakcje dokonywane na terytorium Polski za pośrednictwem kart Routex.
Zamknij

Zmień język