Przekaż punkty dzieciom

Towarzystwo NASZ DOM odwołuje się do tradycji Towarzystwa NASZ DOM, które istniało w latach 1921-1945 z siedzibą w „Naszym Domu" na warszawskich Bielanach, a w szczególności do myśli pedagogicznej Janusza Korczaka i Maryny Falskiej, a także do tych myślicieli w dziedzinie pedagogiki i nauk społecznych, których celem było upodmiotowienie dziecka i jego rodziny oraz przywracanie dzieciom utraconego środowiska rodzinnego.

Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.

Wspierając projekty społeczne, Circle K EXTRA Club współpracuje z Towarzystwem "Nasz Dom".
Wspólnie pomagamy osieroconym dzieciom.

Przekazane w ten sposób punkty zostaną wymienione na nagrody z Katalogu Circle K EXTRA Club – niezbędne artykuły dla dzieci i do wyposażenia rodzinnych domów dziecka.

Możesz wspomóc Towarzystwo Nasz Dom przekazując swój 1% podatku.

Dziękujemy,

Towarzystwo NASZ DOM oraz Zespół Circle K EXTRA Club

Zamknij

Zmień język