Image
Kawa z mocą pomagania
Image
Kawa z mocą pomagania

Pyszna kawa z mocą pomagania

10% zysku ze sprzedaży kawy z kartą EXTRA do 20.02 przekażemy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na obsługę telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

W tym roku ponownie zdecydowaliśmy się na wsparcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz prowadzonego przez nią telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Kupując kawę na stacjach Circle K pomagacie nam we wsparciu działań, które są niesamowicie ważne - od ponad 13 lat Fundacja za sprawą telefonu zaufania, dostępnym pod bezpłatnym numerem 116 111, udziela psychologicznego wsparcia dzieciom i młodzieży oraz razem ze służbami ratunkowymi podejmuje interwencje ratujące zdrowie lub życie najmłodszych. Co ważne, po wybuchu wojny w Ukrainie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła również konsultacje w języku ukraińskim.  

 


Kupując kawę z mocą pomagania nie pozwalasz na to, aby telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pozostał głuchy.